English • На русском

М. Е. Черненко статті в журналі Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Статистика

Ви шукали: М. Е. Черненко

Знайдено документів: 2

В. И. Вовк Харьковский национальный университет имени Каразина В.Н. (г.Харьков) Д. С. ГорбатовскаяХарьковский национальный университет имени Каразина В.Н. (г.Харьков) Ж. И. Матвиенко Броварская ЦРБ (г. Бровары, Киевская обл.) М. Е. Черненко Харьковский национальный университет имени Каразина В.Н. (г.Харьков)

ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ПИЩЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

V. I. VovkV. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv) D. S. GorbatovskayaV. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv) Zh. I. MatvienkoBrovary district central hospital (Brovary, Kiev region) M. E. ChernenkoV. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv)

QUESTIONS OF THE THERAPY IN PATIENTS WITH FOOD DISORDERS

В. І. ВовкХарківский національний університет імені Каразіна В.Н. (м. Харків)Д. С. ГорбатовськаХарківский національний університет імені Каразіна В.Н. (м. Харків)Ж. І.МатвієнкоБроварська ЦРЛ (м. Бровари, Київська обл.)М. Є. ЧерненкоХарківский національний університет імені Каразіна В.Н. (м. Харків)

ПИТАННЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХАРЧОВІ РОЗЛАДИ

№1-2, 2017 стор. 121 - 124

В. І. ПономарьовХарківский національний університет імені Каразіна В.Н. (м. Харків) В. І. ВовкХарківский національний університет імені Каразіна В.Н. (м. Харків) В. ДунаєвХарківский національний університет імені Каразіна В.Н. (м. Харків) Ж. І. МатвієнкоБроварська ЦРЛ (м. Бровари, Київська обл.) М. Є. ЧерненкоХарківский національний університет імені Каразіна В.Н. (м. Харків)

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ-КУРЦІВ У ПОРІВНЯННІ З СТУДЕНТАМИ-НЕКУРЦЯМИ ТА СТУДЕНТАМИ-ВЕЙПЕРАМИ

V. I. PonomaryovV. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv) V. I. VovkV. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv) V. Dunaev V. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv) Zh. I. MatvienkoBrovary district central hospital (Brovary, Kiev region) M. E. ChernenkoV. N. Karazin Kharkiv National University (Kharkiv)

QUALITY OF LIFE OF STUDENTS-SMOKERS IN COMPARISON WITH NON-SMOKING STUDENTS AND STUDENTS-VAPERS

В. И. ПономаревХарьковский национальный университет имени Каразина В.Н. (г.Харьков)В. И. ВовкХарьковский национальный университет имени Каразина В.Н. (г.Харьков)В. ДунаевХарьковский национальный университет имени Каразина В.Н. (г.Харьков)Ж. И. МатвиенкоБроварская ЦРБ (г. Бровары, Киевская обл.)М. Е. ЧерненкоХарьковский национальный университет имени Каразина В.Н. (г.Харьков)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-КУРИЛЬЩИКОВ ПО СРАВНЕНИЮ С НЕКУРЯЩИМИ СТУДЕНТАМИ И СТУДЕНТАМИ-ВЕЙПЕРАМИ

№1-2, 2017 стор. 118 - 120

Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”