English • На русском

Інформація про авторів в журналі «Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина»

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Автори

А

А. И. Авраменко (1), К. В. Аймедов (5), Аббуд Аймен (1), Т. А. Алиева (1), Т. А. Алієва (1), П. Г. Андрух (1), Г. П. Андрух (1), Н. А. Ашина (1)

Б

Ю. М. Бежук (1), Р. І. Безрук (1), Р. И. Безрук (1), О. В. Безсмертний (1), Ю. В. Бовт (1), Р. І. Білобривка (1), О. Й. Білобривка (1)

В

Н. Ю. Василевская (1), И. Д. Вашките (1), І. Д. Вашкіте (1), П. П. Вербовий (1), В. І. Вовк (1), В. И. Вовк (1), Д. В. Возний (1), Д. А. Волощук (1), С. А. Вязьмитинова (2), С. О. Вязьмітінова (1)

Г

М. А. Гавриленко (1), В. В. Галаченко (1), А. В. Ганущак (1), К. Д. Гапонов (1), Д. С. Горбатовская (1), А. Д. Городокин (2), А. З. Григорян (1), С. Г. Гринвальд (1), О. В. Гришняєва (1)

Д

Н. В. Данилевская (1), У. Н. Добростомат (1), В. Дунаєв (1)

Ж

Я. С. Живилова (1), Я. С. Жівілова (2)

З

Ю. И. Заседа (11), Ю. І. Засєда (1)

К

Ю. В. Кас (1), Г. М. Кожина (2), Н. М. Колеснік (1), В. О. Коршняк (1), Я. В. Криворотько (1), Є. В. Кришталь (1), Е. И. Кудинова (4), Е. Е. Кушнирская (1)

Л

Л. П. Лебіга (1), Б. А. Лобасюк (1)

М

Г. И. Макурина (1), Д. В. Мальцев (1), Н. М. Марканов (1), М. В. Маркова (2), Ж. И. Матвиенко (1), Ж. І. Матвієнко (1), Каафарані Аббас Махмуд (1), Б. В. Михайлов (16), В. Д. Мишиев (1), Г. В. Морванюк (1), С. В. Мєрліч (1)

П

Н. О. Перцева (1), В. Л. Подлубный (1), О. В. Полякова (1), В. І. Пономарьов (1), О. Ф. Піронкова (1)

Р

Р. В. Рахманов (1), В. М. Рахманов (1), И. В. Романова (3), К. В. Рябухін (1)

С

В. П. Самохвалов (2), И. Н. Сарвир (1), Е. И. Седельникова (1), О. І. Сердюк (1), А. И. Сердюк (1), Т. В. Синіцька (1), Р. І. Солом'яний (1), Р. И. Соломенный (7), В. В. Старагин (1), А. Н. Столяренко (1), В. І. Сухоруков (1)

Т

І. Е. Тимошпольська (1)

Ф

Б. С. Федак (2), В. П. Федотов (1), В. Д. Фучеджі (1), О. А. Філатова (1)

Х

Р. П. Хаитов (1), Є. М. Харченко (1), В. І. Хоменко (1), Л. О. Хрустальова (1)

Ч

Т. С. Черная (1), М. Є. Черненко (1), М. Е. Черненко (1), О. В. Чернишов (1), В. В. Чугунов (5), А. П. Чуприков (1)

Ш

Ф. Б. Шихалиев (6)

Я

Р. Яакуби (1), В. А. Яворская (1)

A

T. A. Alieva (1)

B

A. V. Bessmertnyi (1)

G

A. D. Gorodokin (1)

L

A. G. Lozinina (1), V. Luchytsky (1)

M

V. B. Mykhaylov (2), B. V. Mykhaylov (3)

S

A. I. Serdiuk (1), F. B. Shykhaliiev (1), R. I. Solomianyi (1)

V

I. D. Vashkite (1), M. E. Vodka (1)

Z

Yu. I. Zaseda (1), Yu. I. Zasieda (1), I. V. Zdesenko (1)

Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”