English • На русском

К. В. Аймедов статті в журналі Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Статистика

Ви шукали: К. В. Аймедов

Знайдено документів: 5

К. В. АймедовОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психологіїД. А. ВолощукОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ В СТРУКТУРІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З СУДИННОЮ ДЕМЕНЦІЄЮ

К. В. АймедовОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологииД. А. ВолощукОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологии

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ В СТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ

С. V. AymedovOdessa National Medical University, Department of social assistance, general and medical psychologyD. A. VoloshchukOdessa National Medical University, Department of social assistance, general and medical psychology

PHARMACOLOGICAL INTERVENTIONS IN COMPLEX STRUCTURE OF PATIENTS WITH VASCULAR DEMENTIA

№2, 2016 стор. 70 - 76

К. В. АймедовОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологииБ. А. ЛобасюкОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологии

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ

К. В. АймедовОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психологіїБ. А. ЛобасюкОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

K. V. AymedovOdessa national medical university, department social helping, general and medical psychologyB. A. LobasyukOdessa national medical university, department social helping, general and medical psychology

RELATIONS PROPERTIES AND PERSONALITY ITS VALUE ORIENTATIONS

№1, 2016 стор. 98 - 106

К. В. АймедовОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психологіїВ. Д. ФучеджіОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

К. В. АймедовОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологииВ. Д. ФучеджиОдесский национальный медицинский университет, кафедра социальной помощи, общей и медицинской психологии

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

K. V. AymedovOdessa national medical university, department social helping, general and medical psychologyV. D. FuchedzhiOdessa national medical university, department social helping, general and medical psychology

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LIMITATIONS CAPACITY OF NATURAL PERSONS

№1, 2016 стор. 93 - 97

К. В. АймедовОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології, Одесса, УкраїнаК. В. РябухінОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології, Одесса, Україна

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК, ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ

K. V. AymedovOdessa national medical university, department of social helping, general and medical psychology, Odessa, UkraineK. V. RiabukhinOdessa national medical university, department of social helping, general and medical psychology, Odessa, Ukraine

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF WOMEN SUFFERING ALCOHOL ADDICTION

№1-2, 2015 стор. 81 - 84

К. В. АймедовОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології, Одесса, УкраинаД. В. ВознийОдеський національний медичний університет, кафедра соціальної допомоги, загальної та медичної психології, Одесса, Украина

ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІКІВ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ

K. V. AymedovOdessa national medical university, department of social helping, general and medical psychology, Odessa, UkraineD. V. VozniyOdessa national medical university, department of social helping, general and medical psychology, Odessa, Ukraine

PERSONAL ESPECIALLY MEN, ARE DEPENDENT ON ALCOHOL

№1-2, 2015 стор. 76 - 80

Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”