English • На русском

И. В. Романова статті в журналі Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Статистика

Ви шукали: И. В. Романова

Знайдено документів: 3

И. В. Романовакафедра психотерапии, Харьковская медицинская академия последипломного образования

ПСИХОТЕРАПИЯ СУПРУГОВ ПОСЛЕ СЛУЧАЕВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

I. V. RomanovaKharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Department of psychotherapy Kharkіv, Ukraine

PSYCHOTHERAPY OF HUSBANDS AFTER CASES OF DOMESTIC VIOLENCE

№2, 2018 стор. 51 - 57

И. В. РомановаХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииА. И. Авраменкоарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра сексологии, медицинской психологии, медицинской и психологической реабилитации

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ МАЛЬЧИКОВ ПОДРОСТКОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ

I. V. RomanovaKharkov Medical Academy of Posgraduate Education, department of PsychotherapyA. I. AvramenkoKharkov Medical Academy of Posgraduate Education, Department of Sexology, Medical Psychology, Medical and Psychological Rehabilitation

PECULIARITIES OF PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOLOGICAL CONSULTATION OF BOYS OF TEENAGERS AFFECTED BY VIOLENCE

І. В. РомановаХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїА. І. АвраменкоХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра сексології, медичної психології, медичної та психологічної реабілітації**

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ХЛОПЧИКІВ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА

№1-2, 2017 стор. 105 - 109

И. В. Романова Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ГЕНДЕРНО ОБУСЛОВЛЕННОГО НАСИЛИЯ

І. В. Романова Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

ПСИХОСОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ПСИХОКОРЕКЦІЯ ТА ПСИХОТЕРАПІЯ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬНИЦТВА

I. V. RomanovaKharkov medical academy of postgraduate education, department psychotherapy

PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, PSYCHOLOGICAL CORRECTION AND PSYCHOTHERAPY PERSONS AFFECTED FROM GENDER-BASED VIOLENCE

№2, 2016 стор. 60 - 64

Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”