English • На русском

А. И. Сердюк статті в журналі Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Статистика

Ви шукали: А. И. Сердюк

Знайдено документів: 2

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииА. И. СердюкКлинический санаторий «Березовские минеральные воды» И. Д. ВашкитеХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииТ. А. АлиеваХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапииС. А. ВязьмитиноваХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ПРЕФОРМИРОВАННЫХ ФАКТОРОВ У КОМБАТАНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

B. V. MykhaylovKharkiv Medical Academy of Postgraduate EducationA. I. SerdiukClinical sanatorium «Berezovskije Vody Resort» I. D. VashkiteKharkiv Medical Academy of Postgraduate EducationT. A. AliievaKharkiv Medical Academy of Postgraduate EducationS. A. VyazmitinovaKharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

COMPLEX USE OF NATURAL AND PREFORMED FACTORS IN COMBATANTS WHO ARE ON REHABILITATION IN SANATORIUM-RESORT CONDITIONS

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїО. І. СердюкКлінічний санаторій «Березівські мінеральні води»І. Д. ВашкітеХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїТ. А. АлієваХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапіїС. О. ВязьмітіноваХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ТА ПРЕФОРМОВАНИХ ФАКТОРІВ У КОМБАТАНТІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА РЕАБІЛІТАЦІЇ В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ

№1-2, 2017 стор. 5 - 9

B. V. MykhaylovKharkov Medical Academy of Postgraduate EducationA. I. SerdiukClinical sanatorium «Berezovskije Vody Resort»M. E. VodkaInternational Charity Fund «Alexander Feldman Fund»T. A. AlievaKharkov Medical Academy of Postgraduate EducationI. D. VashkiteKharkov Medical Academy of Postgraduate Education

RECONSTRUCTIVE THERAPY OF POSTTRAUMAYIC STRESS DISORDER, WICH IS USED IN THE MILITARY AT THE SANATORIUM STAGE

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освітиО. І. СердюкКлінічний санаторій «Березівські мінеральні води»М. Є. ВодкаМіжнародний благодійний фонд «Фонд Олександра Фельдмана»Т. А. АлієваХарківська медична академія післядипломної освітиІ. Д. ВашкітеХарківська медична академія післядипломної освіти

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ПСИХОТЕРАПІЯ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образованияА. И. СердюкКлинический санаторий «Березовские минеральные воды»М. Е. ВодкаМеждународный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана»Т. А. АлиеваХарьковская медицинская академия последипломного образованияИ. Д. ВашкитеХарьковская медицинская академия последипломного образования

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РАССТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ

№2, 2016 стор. 5 - 11

Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”