English • На русском

ИМУННЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ, СОЧЕТАННОЙ С МАЛАССЕЗИОЗОМ КОЖИ, ІМУННИЙ СТАТУС У ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ, ПОЄДНАНУ З МАЛАСЕЗІОЗОМ ШКІРИ, IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH ACNE AND CONCOMITANT SKIN MALASSEZIOSIS | Р. Яакуби, Р. Яакубі, R. Yaakubi ,В. П. Федотов, В. П. Федотов, V. Fedotov | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2016 стор. 128 - 133

Назад

УДК: 616-097.3:[616.53-002-06:616.5-022.7]

Р. ЯакубиЗапорожский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии и косметологии с курсом дерматовенерологии и эстетической медицины факультета последипломного образованияВ. П. ФедотовЗапорожский государственный медицинский университет, кафедра дерматовенерологии и косметологии с курсом дерматовенерологии и эстетической медицины факультета последипломного образования

ИМУННЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ, СОЧЕТАННОЙ С МАЛАССЕЗИОЗОМ КОЖИ

Р. ЯакубіЗапорізький державний медичний університет, кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини факультету післядипломної освітиВ. П. ФедотовЗапорізький державний медичний університет, кафедра дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини факультету післядипломної освіти

ІМУННИЙ СТАТУС У ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ, ПОЄДНАНУ З МАЛАСЕЗІОЗОМ ШКІРИ

R. YaakubiZaporozhye State Medical University, Department of dermatology and cosmetic dermatology with the course dermatology and esthetic medicine for faculty postgraduate educationV. FedotovZaporozhye State Medical University, Department of dermatology and cosmetic dermatology with the course dermatology and esthetic medicine for faculty postgraduate education

IMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH ACNE AND CONCOMITANT SKIN MALASSEZIOSIS

При изучении у 120 больных угревой болезнью иммунного статуса, выявлено угнетение функции фагоцитов, снижение показателей НСТ-теста, депрессия Т-клеточного звена иммунитета, увеличение СD22+, снижение коэффициента СD4+ ∕ СD8+, увеличение иммуноглобулинов М и G, продукции интерлейкинов – 10 и – 12, главным образом у пациентов с сопутствующим малассезиозом кожи, которые зависят от тяжести течения угревой болезни.

При вивченні у 120 хворих на вугрову хворобу імунного статусу, встановлено пригнічення функції фагоцитів, зниження показника НСТ-тесту, депресія Т-клітинної ланки імунітету, збільшення СD22+ , зниження коефіцієнту СD4+ ∕ СD8+, збільшення імуноглобулінів М та G, продукції інтерлейкінів – 10 та – 12, головним чином у пацієнтів з супутнім маласезіозом шкіри, які залежали від тяжкості перебігу вугрової хвороби.

In the study of 120 patients with acne immune status showed inhibition of phagocyte function, reduced NBT-test, depression T-cell immunity, increase CD22 + reduction ratio of CD4 + / CD8 +, increased immunoglobulin M and the G, the production of interleukin – 10 and – 12 mainly in patients with concomitant malasseziosis skin, which depend on the severity of acne.

№ 1, 2016 стор. 128 - 133


Переглянути у форматі pdf

Р. Яакуби, В. П. Федотов
ИМУННЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНЬЮ, СОЧЕТАННОЙ С МАЛАССЕЗИОЗОМ КОЖИ


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”