English • На русском

ЛЮБОВ ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЧИННИК, ЛЮБОВЬ КАК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ФАКТОР, LOVE AS PSYCHOTHERAPEUTIC FACTOR | Р. І. Білобривка, Р. И. Билобрывка, R. I. Bilobryvka ,О. Й. Білобривка, О. Й. Билобрывка, O. J. Bilobrovka | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2016 стор. 107 - 110

Назад

УДК: 616.89-008.44-085.851:177.61

Р. І. БілобривкаЛьвівський національний медичний університет ім. Д. Галицького кафедра психіатрії, психології та сексології; Комунальна 6-та міська поліклініка м. Львів, відділення жіночої консультаціїО. Й. БілобривкаЛьвівський національний медичний університет ім. Д. Галицького кафедра психіатрії, психології та сексології; Комунальна 6-та міська поліклініка м. Львів, відділення жіночої консультації

ЛЮБОВ ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЧИННИК

Р. И. БилобрывкаЛьвовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого кафедра психиатрии, психологии и сексологии; Коммунальная 6-я городская поликлиника г. Львов, отделение женской консультацииО. Й. БилобрывкаЛьвовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого кафедра психиатрии, психологии и сексологии; Коммунальная 6-я городская поликлиника г. Львов, отделение женской консультации

ЛЮБОВЬ КАК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

R. I. BilobryvkaLvov National Medical University D. Galitsky Department of psychiatry, psychology and sexology; Lvov Municipal Ambulatory №6, Department of women’s consultationO. J. BilobrovkaLvov National Medical University D. Galitsky Department of psychiatry, psychology and sexology; Lvov Municipal Ambulatory №6, Department of women’s consultation

LOVE AS PSYCHOTHERAPEUTIC FACTOR

Проаналізовано вплив вищих почуттів людини на різні сфери психічної діяльності, на формування її особистості, визначаючи любов, як базове почуття, яке створює основу для розвитку психічного та фізичного здоров’я та благополуччя. Автори акцентують увагу на доведеному терапевтичному впливі емпатії та любові при багатьох захворюваннях.

Проанализировано влияние высших чувств человека на различные сферы психической деятельности, на формирование его личности, определяя любовь, как базовое чувство, создающее основу развития психического и физического здоровья, благополучия. Авторы акцентируют внимание на доказанном терапевтическом воздействии эмпатии и любви при многих заболеваниях.

The influence of higher human senses in different areas of mental activity and formation of human personality is analyzed, defining love as the basic feeling for the development of mental and physical health and wellness. The authors focus on the proven therapeutic effects of empathy and love for many diseases.

№ 1, 2016 стор. 107 - 110


Переглянути у форматі pdf

Р. І. Білобривка, О. Й. Білобривка
ЛЮБОВ ЯК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЧИННИК


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”