EnglishНа русском

Yu. I. Zasieda  статті в журналі Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Статистика

Ви шукали: Yu. I. Zasieda

Знайдено документів: 4

Ю. И. ЗаседаКлиника «Мужское Здоровье» г. Киев, УкраинаР. И. СоломенныйКлиника «Мужское Здоровье» г. Киев, УкраинаФ. Б. ШихалиевКлиника «Мужское Здоровье» г. Киев, Украина

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛОКИНА АЛЬФА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРСИСТИРУЮЩИХ ВИРУСНЫХ МИКСТ-ИНФЕКЦИЙ У МУЖЧИН

Yu. I. Zasieda“Man’s health” clinic, Kyiv, UkraineR. I. Solomianyi“Man’s health” clinic, Kyiv, UkraineF. B. Shykhaliiev“Man’s health” clinic, Kyiv, Ukraine

THE EXPERIENCE OF THE USE OF ALLOKINE-ALPHA IN TREATMENT OF CHRONIC PERSISTING VIRAL MIXT-INFECTIONS IN MEN

№1, 2019 стор. 25 - 32

Ю. И. Заседад.мед.н., Главный врач клиники «Мужское Здоровье» г. КиевР. И. Соломенныйврач-уролог клиники «Мужское Здоровье» г. Киев Ф. Б. Шихалиевврач-уролог клиники «Мужское Здоровье» г. Киев

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТА SERENOA REPENS В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЭКСКРЕТОРНО-ТОКСИЧЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ

Yu. I. ZasiedaMD, Urologyst, Andrologyst, PhD, Doctor of Science, CMO of Men’s Health Clinic, KievR. I. Solomianyi Urologyst of Men’sHealth Clinic, Kiev F. B. ShykhaliievUrologyst of Men’sHealth Clinic, Kiev

EFFICIENCY OF SERENOA REPENS EXTRACT IN TREATMENT OF EXCTRETRIC-TOXIC INFERTILITY, ASSOCIATED WITH CHRONIC PROSTATITIS

Ю. І. Засєдад.мед.н., Головний лікар клініки «Мужское Здоровье» м. КиївР. І. Солом’янийлікар-уролог клініки «Мужское Здоровье» м. КиївФ. Б. Шихалiєвлікар-уролог клініки «Мужское Здоровье» м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТУ SERENOA REPENS В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЭКСКРЕТОРНО-ТОКСИЧНОГО БЕЗПЛІДДЯ, АСОЦІЙОВАНОГО З ХРОНІЧНИМ ПРОСТАТИТОМ

№1, 2018 стор. 91 - 96

Yu. I. ZasiedaMD, Urologyst, Andrologyst, PhD, Doctor of Science, CMO of Men’s Health Clinic, KievR. I. SolomianyiUrologyst of Men’sHealth Clinic, KievF. B. ShykhaliievUrologyst of Men’sHealth Clinic, Kiev

THE EXPERIENCE OF COMBINED APPLICATION OF PLATELETRICH PLASMA THERAPY AND SHOCKWAVE THERAPY IN TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION OF VASCULAR ORIGIN

Ю. І. Засєдад.мед.н., Головний лікар клініки «Мужское Здоровье»Р. І. Солом’янийлікар-уролог клініки «Мужское Здоровье» м. КиївФ. Б. Шихалiєвлікар-уролог клініки «Мужское Здоровье» м. Київ

ДОСВІД КОМБІНОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АУТОПЛАЗМИ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАРНИМИ ФАКТОРАМИ РОСТУ І УДАРНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ЕРЕКТИЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ СУДИННОГО ГЕНЕЗУ

Ю. И. Заседад.мед.н., Главный врач клиники «Мужское Здоровье»Р. И. Соломенныйврач-уролог клиники «Мужское Здоровье» г. КиевФ. Б. Шыхалиевврач-уролог клиники «Мужское Здоровье» г. Киев

ОПЫТ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ АУТОПЛАЗМЫ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАРНЫМИ ФАКТОРАМИ РОСТА И УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗ

№1, 2018 стор. 5 - 11

Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”