EnglishНа русском

Архів УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина”

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Архів

2015

1-2, 2015

Архів УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина”

2016

1, 2016

Архів УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина”

2, 2016

Архів УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина”

2017

1-2, 2017

Архів УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина”

Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Безсмертний Олександр Володимирович, Відповідальний секретар, к. психол. н.

Болотна Л. А., д. м. н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В. О., д. м. н.

Воронков Л. Г., д. м. н.

Дарій В. І., д. м. н., проф.

Зозуля І. С., д. м. н., проф.

Котенко О. Г., д. м. н.

Коваленко В. М., д. м. н., проф.

Кришталь Є. В., д. м. н., проф. (ХМАПО)

Лінський І. В., д. м. н., проф.

Лучицький Є. В., д. м. н., проф.

Лісовий В. М., д. м. н., проф.

Маркова М. В., д. м. н., проф. (ХМАПО)

Марута Н. О., д. м. н., проф.

Мішиєв В. Д., д. м. н., проф.

Міщенко Т. С., д. м. н., проф.

Напрєєнко О. К., д. м. н., проф.

Підкоритов В. С., д. м. н., проф.

Ревенок О. А., д. м. н., проф.

Стаховський Е. О., д. м. н., проф.

Сосін І. К., д. м. н., проф.

Табачников С. І., д. м. н., проф.

Федоренко О. Є., д. м. н.

Хвисюк А. Н., д. м. н., проф. (ХМАПО)

Чабан О. С., д. м. н., проф.

Шевченко Н. Ф., д. психол. н., проф.

Редакційна рада

Чугунов Вадим Віталійович, Голова редакційної ради, д. м. н., проф.

Аймедов К. В., д. м. н., проф. (Україна)

Білобривко Р. І., д. м. н., проф. (Україна)

Більченко О. В., д. м. н., проф. (Україна)

Бітенський В. С., д. м. н., проф., чл.-кор. НАМН України (Україна)

Волошин П. В., д. м. н., проф. (Україна)

Кожина Г. М., д. м. н., проф. (Україна)

Курило В. О., д. м. н., доц. (Україна)

Марченко В. Г., д. м. н., проф. (Україна)

Москаленко В. Ф., д. м. н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Поліщук М. Є., д. м. н., проф., чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н. Г., д. м. н., проф. (Україна)

Самохвалов В. П., д. м. н., проф. (Чехія)

Скрипніков А. М., д. м. н., проф. (Україна)

Тронько М. Д., д. м. н., проф., акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б. С., к.м. н., доц. (Україна)

Федотов В. П., д. м. н., проф. (Україна)

Фещенко Ю. І., д. м. н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М. І., д. м. н., проф. (Україна)

Шестопалова Л. Ф., д. психол. н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

M. Dabkowski, MD, PhD (Poland)

G.J. Moller, MD, Prof.(Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

A. Semikhodskii, PhD (UK)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”