EnglishНа русском

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  І ПСИХОТЕРАПІЇ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, PROBLEMATIC ISSUES OF MEDICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY DURING THE REFORM OF THE HEALTHCARE SECTOR, ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | Б. В. Михайлов, B. V. Mykhaylov, Б. В. Михайлов | Чоловiче здоров'я, гендерна  та психосоматична медицина № 1, 2018

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2018 стор. 38 - 45

Назад

Б. В. МихайловХарківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І ПСИХОТЕРАПІЇ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

B. V. MykhaylovKharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Department of Psychotherapy

PROBLEMATIC ISSUES OF MEDICAL PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY DURING THE REFORM OF THE HEALTHCARE SECTOR

Б. В. МихайловХарьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра психотерапии

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ В ПЕРИОД РЕФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Стаття присвячена проблемним питанням медичної психології і психотерапії в період реформування галузі охорони здоров’я, а саме організаційним засадам функціо-нування психотерапевтичної і медико-психологічної мережі, принципам побудови психотерапевтичної і медико-психологічної допомоги, особливостям психо-терапевтичної і медико-психологічної допомоги учасникам бойових дій і постраждалого населення, проблемним питанням в сфері психотерапії і медичної психології та планам заходів для підвищення якості медико-психологічної реабілітації учасників АТО, членам їх сімей та тимчасово переміщеним особам.

The article is devoted to the problematic issues of medical psychology and psychotherapy during the period of the reform of the health care industry. Namely, the organizational foundations of the functioning of the psychotherapeutic and medical psychological network, the principles of constructing psychotherapeutic and medical and psychological assistance, the features of psychotherapeutic and medical and psychological assistance to the participants of the fighting and the affected population, problematic a question in the field of psychotherapy and medical psychology and plans for measures to improve the quality of medical and psychological rehabilitation of participants in the antiterrorist operation, members of their families and temporary displaced persons.

Статья посвящена проблемным вопросам медицинской психологии и психотерапии в период реформирования отрасли здравоохранения, а именно организационным основам функционирования психотерапевтической и медико-психологической сети, принципам построения психотерапевтической и медико-психологической помощи, особенностям психотерапевтической и медико-психологической помощи участникам боевых действий и пострадавшего населения, проблемным вопросам в области психотерапии и медицинской психологии и планам мероприятий для повышения качества медико-психологической реабилитации участников АТО, членам их семей и временно перемещенным лицам.

№ 1, 2018 стор. 38 - 45


Переглянути у форматі pdf

Б. В. Михайлов
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І ПСИХОТЕРАПІЇ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”