English • На русском

TO THE QUESTION OF MODERN PSYCHODIAGNOSTICS AND HYPNOCORRECTION OF PSYCHOGENIC OVEREATING, ЩОДО ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ГІПНОКОРЕКЦІЇ ПСИХОГЕННОГО ПЕРЕЇДАННЯ, К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ И ГИПНОКОРРЕКЦИИ ПСИХОГЕННОГО ПЕРЕЕДАНИЯ | A. V. Bessmertnyi, О. В. Безсмертний, А. В. Бессмертный ,A. G. Lozinina, Г. Г. Лозініна, А. Г. Лозинина | Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина № 1, 2016

Свідоцтво
КВ № 20924-10724ПР
від 29.08.2014 року

ISSN 2413-8843

Зміст журналу № 1, 2016 стор. 89 - 92

Назад

УДК: 159.9.072(075):159.962

A. V. BessmertnyiRussian Psychotherapy Association (St. Petersburg)A. G. LozininaRussian Psychotherapy Association (St. Petersburg)

TO THE QUESTION OF MODERN PSYCHODIAGNOSTICS AND HYPNOCORRECTION OF PSYCHOGENIC OVEREATING

О. В. БезсмертнийРосійська Психотерапевтична Асоціація (Санкт-Петербург)Г. Г. ЛозінінаРосійська Психотерапевтична Асоціація (Санкт-Петербург)

ЩОДО ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ГІПНОКОРЕКЦІЇ ПСИХОГЕННОГО ПЕРЕЇДАННЯ

А. В. БессмертныйРоссийская Психотерапевтическая Ассоциация (Санкт-Петербург)А. Г. ЛозининаРоссийская Психотерапевтическая Ассоциация (Санкт-Петербург)

К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ И ГИПНОКОРРЕКЦИИ ПСИХОГЕННОГО ПЕРЕЕДАНИЯ

The article presents a generalized analysis of trends with binge eating disorder in women. The key point’s psychodiagnostic and psychocorrection were highlighted. The hypothetical possibility of solving the problem of binge eating disorder using hypnocorrection method was estimated like one of the most effective and short-term interventions. The nuances of the planned study to compare the effectiveness of classical diets, training in the gym with trainer and hypnocorrection are presented. Hypnocorrection is also considered as a way to further progression of patients in sports.

Представлено узагальнений аналіз напрямків роботи з психогенним переїданням у жінок. Розставлено психодіагностичні і психокорекційні акценти. Оцінено гіпотетичні можливості вирішення проблеми психогенного переїдання за допомогою гіпнокорекції як однієї з ефективних і короткострокових інтервенцій. Представлено нюанси запланованого дослідження з порівняння результативності класичних дієт, занять у спортивному залі з інструктором та гіпнокорекції. Гіпнокорекція також розглядається як спосіб прогресії до подальших занять спортом.

Представлен обобщенный анализ направлений работы с психогенным перееданием у женщин. Расставлены психодиагностический и психокоррекционный акценты. Оценены гипотетические возможности решения проблемы психогенного переедания с помощью гипнокоррекции как одной из эффективных и краткосрочных интервенций. Представлены нюансы планируемого исследования по сравнению результативности классических диет, занятий в спортивном зале с инструктором и гипнокоррекции. Гипнокоррекция рассматривается и как способ прогрессии к дальнейшим занятиям спортом.

№ 1, 2016 стор. 89 - 92


Переглянути у форматі pdf

A. V. Bessmertnyi, A. G. Lozinina
TO THE QUESTION OF MODERN PSYCHODIAGNOSTICS AND HYPNOCORRECTION OF PSYCHOGENIC OVEREATING


Редакційна колегія

Михайлов Борис Володимирович, Головний редактор, д. м. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (ХМАПО)

Засєда Юрій Ігорович, Заст. головного редактора, д. м. н.

Савченко Вікторія Станіславівна, Відповідальний секретар, к. біол. н

Болотна Л.А., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Бондаренко В.О., д.мед.н.

Борис О. М., д.мед.н., проф.

Воронков Л.Г., д.мед.н.

Дарій В.І., д.мед.н., проф.

Зозуля І.С., д.мед.н., проф.

Котенко О.Г., д.мед.н.

Коваленко В.М., д.мед.н., проф.

Кришталь Є.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Лінський І.В., д.мед.н., проф.

Лучицький Е.В., д.мед.н., проф.

Лісовий В.М., д.мед.н., проф.

Маркова М.В., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Марута Н.О., д.мед.н., проф.

Мішиєв В.Д., д.мед.н., проф.

Міщенко Т.С., д.мед.н., проф.

Напрєєнко О.К., д.мед.н., проф.

Нікольський І.С., д.мед.н., проф.

Підкоритов В.С., д.мед.н., проф.

Ревенок О.А., д.мед.н., проф.

Стаховський Е.О., д.мед.н., проф.

Сосін І.К., д.мед.н., проф.

Табачников С.І., д.мед.н., проф.

Федоренко О.Є., д.мед.н.

Хвисюк О.М., д.мед.н., проф. (ХМАПО)

Чабан О.С., д.мед.н., проф.

Шевченко Н.Ф., д.психол.н., проф.

Igor Racu, PhD, University Professor (Moldova)

Dabkowski M., MD, PhD (Poland)

Semihodskiy A., PhD (UK)

Редакційна рада

Аймедов К.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Білобривко Р.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Більченко О.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Бітенський В.С., д.мед.н., проф., чл.-корр. НАМН України (Україна)

Волошин П.В., д.мед.н., проф. (Україна)

Кожина Г.М., д.мед.н., проф. (Україна)

Курило В.О., д.мед.н., доц. (Україна)

Марченко В.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Москаленко В.Ф., д.мед.н., проф. акад. НАМН України, (Україна)

Поліщук М.Є., д.мед.н., проф. чл.-кор. НАМН України (Україна)

Пшук Н.Г., д.мед.н., проф. (Україна)

Самохвалов В.П., д.мед.н., проф. (Чехія)

Скрипніков А.Н., д.мед.н., проф. (Україна)

Тронько Н.Д., д.мед.н., проф., акад. НАМН

України,, чл.-кор. НАН України (Україна)

Федак Б.С., д.мед.н., доц. (Україна)

Федотов В.П., д.мед.н., проф. (Україна)

Фещенко Ю.І., д.мед.н., проф., акад. НАМН України (Україна)

Хвисюк М.І., д.мед.н., проф. (Україна)

Шестопалова Л.Ф., д.психол.н, проф. (Україна)

M. Bullinger, PhD, Prof. (Germany)

G.J. Moller, MD, Prof. (Germany)

N. Sartorius, MD, Prof. (Switrerland)

D. Wasserman, MD, Prof. (Netherland)

Рецензенти за спеціальностями

Сексологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Чугунов В. В.

Психіатрія:

Марута Н. О., Мішиєв В. Д., Михайлов Б. В., Підкоритов В. С., Ревенок О. А., Чугунов В. В.

Психотерапія:

Михайлов Б. В., Чабан О. С., Чугунов В. В.

Загальна і медична психологія:

Кришталь Є. В., Маркова М. В., Михайлов Б. В., Шевченко Н. Ф.

Наркологія:

Лінський І. В., Сосін І. К., Табачников С. І.

Ендокринологія:

Бондаренко В. А., Лучицький Є. В.

Кардіологія:

Воронков Л. Г., Коваленко В. М.

Урологія і андрологія:

Лісовий В. М., Лучицький Є. В., Стаховський Е. О.

Дерматовенерологія:

Болотна Л. А., Федоренко О. Є., Федотов В. П.

Неврологія:

Дарій В. І., Зозуля І. С., Міщенко Т. С.

© УкраЇнський журнал “Чоловiче здоров'я, гендерна та психосоматична медицина”